NIHIL SINE DEO

•Aprilie 24, 2011 • Comentarii închise la NIHIL SINE DEO

Pater noster, qui es in caelissanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum qvotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen!

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum! benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen!

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, Stăpânul întregului univers, izvorul harului şi al sfinţeniei, revarsă binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridică in rândul sfinţilor tăi pe slujitorul tău, Fericitul Ieremia. El să ne întărească in adevărata credinţă, să ne umple de iubire generoasă şi să te iubim pe tine, împreună cu Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos şi cu Duhul Sfânt in toţi vecii vecilor. Amin!

Preaînalte şi gloriosule Dumnezeu, luminează întunericul inimii mele, dăruieşte-mi credinţă dreaptă, speranţă convinsă, iubire perfectă, înţelepciune şi cunoaştere, Doamne, ca să îndeplinesc Sfînta poruncă a Ta. Amin!

Puterea lui Dumnezeu Tatal întelepciunea lui Dumnezeu Fiul, taria Duhului Sfânt sa te scape de orice rau, Isus, Maria , Francisc. Amin!

„Domnul ne-a trimis să vestim evanghelia… Trebuie să mergem spre oameni. Ceea ce aşteaptă ei este prietenia noastră, o prietenie care să-i facă să simtă că sunt iubiţi de Dumnezeu şi salvaţi de Isus Cristos.” (SFANTUL FRANCISC DIN ASSISI)

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este DRAGOSTEA.” 

(NOUL TESTAMENT AL DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS – 1 CORINTENI 13:1-13)

Anunțuri
 
%d blogeri au apreciat asta: